Foredrag

Jeg holder både Skoleforedrag, Skoleworkshops og Skrivekurser. Skoler, biblioteker, SFO’er, kommuner og andre kan søge støtte til denne type arrangementer på Kunst.dk, hvor der er ansøgningsfrist i februar og august.

Skoleforedrag

Jeg tager ud på skoler og holder foredrag om mine bøger og om livet som forfatter. For hvor kommer bøger egentlig fra, og hvad laver en forfatter?

Det vil eleverne gerne vide. Faktisk elsker de at komme bag om bøgerne og høre, hvordan idéen til hver enkelt bog opstår og bliver til historier, der ender på tryk. På den måde bidrager foredragene til øget læselyst blandt eleverne.

Elevernes interesser

I planlægningen af skoleforedrag spørger jeg ind til de enkelte klassers sammensætning og elevernes interesser, så jeg kan tage udgangspunkt i noget, der fylder i elevernes liv. Jeg medbringer rekvisitter svarende til de bøger, I ønsker at høre om. Fodboldtrøjer, tøjhunde og tøjhest er med til at åbne bøgernes universer.

Et besøg de husker for altid

På skoler med elever fra udsatte boligområder har jeg erfaret, at nogle elever til at starte med kan have svært ved at forstå bøger som ‘En usynlig hund’ og ‘Oldemors hund’, der tager fat i alderdom, død, demens, moral og eksistentielle spørgsmål. Efter mine besøg er der kø til at låne bøgerne, også de mere krævende, fordi eleverne har hørt om baggrunden for historierne.

Efter to foredrag i et område med udsatte boligområder fik jeg denne besked fra skolens bibliotekar: “Faktisk tror jeg, at eleverne vil kunne huske dit besøg for altid. Sådan en oplevelse får de ikke i den daglige undervisning. Og lysten til at få læst bøger er det allervigtigste for deres fremtid.”

Forfatterskolen for unge

Jeg underviser på Forfatterskolen for unge i Odsherred. Det er skriveundervisning for unge fra 12-19 år, der er så glade for at skrive, at de går på Forfatterskolen i deres fritid.

En gang om ugen samles holdet på det lokale bibliotek til fælles skriveøvelser og undervisning omkring skrivning. Her er fokus på det kreative, legende og lystdrevne omkring skrivningen.

Forfatterskolen i Odsherred er del af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland. Og hver år bidrager eleverne fra de lokale hold med deres tekster til den fælles antologi, der udkommer i maj. I 2020 er titlen Lyshav og udgivelsen fejres med bogreceptioner og sæsonafslutning på de lokale biblioteker. http://Læs mere om Forfatterskolen

Sæsonen løber fra september og frem til foråret, og eleverne deltager i LittTalk samt lokal festival i løbet af året.

Skrivekurser og Skriveworkshops

Jeg holder også gerne skrivekurser på skoler og skriveworkshops på biblioteker eller ungdomsskoler. Kontakt mig for en inspirerende snak om mulighederne.