Oplev Birgitte Bregnedal

Foredrag for voksne

Jeg tager ud og holder foredrag for voksne om ’Pigen med sherifstjernen’. Til foredraget læser jeg op fra romanen og fortæller om arbejdet med bogen, der tog tolv år at skrive. Jeg kommer også ind på, hvordan det er at bruge af sit eget stof som forfatter.

Foredrag – skoler og biblioteker

Jeg kan bookes til foredrag, hvor jeg kommer ud og fortæller om bøgerne og livet som forfatter. Mine skoleforedrag kommer bag om bøgerne med historier, der giver eleverne ekstra appetit på læsningen. Jeg tager udgangspunkt i elevernes interesser og medbringer rekvisitter svarende til de bøger, I ønsker, eleverne skal høre om. Mødet med mig som forfatter giver børnene lyst til at læse, og lærerne fortæller efterfølgende om kø på biblioteket for at låne bøgerne.

I skoler med udsatte boligområder har jeg erfaret, at mine besøg også sætter blus på læselysten blandt børn, der ikke har den store erfaring med bøger hjemmefra. Og netop lysten til at læse har stor betydning for børnenes fremtidsmuligheder.

Gratis forfatterbesøg med støtte fra Kunstfonden

Jeg er kommet med i kunstfondens katalog, ’Levende litteraturmøder for børn og unge’.
Skoler og biblioteker kan søge dækning af forfatterhonoraret hos Kunstfonden på kunst.dk.

Læs mere om foredragene på Birgitte Bregnedal (kunst.dk) Og søg støtte her Vi skal lige aftale en dato, før I søger.

Min erfaring med forfatterforedrag på skoler strækker sig fra optræden for 2. til 10. klasse, Foredraget skræddersys efter jeres ønsker samt elevernes alder og læseniveau.

Workshops og Forfatterforløb

Jeg tager ud på skoler og biblioteker og holder workshops og forfatterforløb med børnene. Mit hidtidige største forfatterforløb var på læselystprojektet, Flyvende Fortællinger, et samarbejde med Hillerød Bibliotek og Grønnevang Skoles Fritidsordning.

Her holdt jeg flere foredrag og workshops med børnene og samlede input fra børnene hverdag til at skrive en bog, der foregik i deres SFO. På den måde hjalp børnene i skolefritidsordningen mig med at skrive bogen, Et egern flytter ind.

Jeg kan også komme ud til jeres skole, børnehave eller fritidsklub og skrive en bog, der foregår hos jer.

Søg honorarstøtte til foredrag for børn og unge hos kunstfonden, læs mere om mulighederne for støtte

Bogmesser og festivaller

Jeg deltager på bogmesser, hvor jeg præsenterer mine bøger og møder læserne. Eksempler på events:

  • Ordet er løs – Litteraturfestival – Hillerød Bibliotek 2021
  • Bogforum i Bella med egen stand i 3 dage 2021
  • Hillerød Bogbazar 2021
  • Festivalen Æg og håb 2021
  • Festivalen Hvor regnbuen ender 2020
  • Egedal Bogfest 2022