Skagen: Natur, kultur og fisk på menuen

14 Aug
Artikeluddrag, Dagbladenes Bureau, trykt i en række regionale aviser juli-august 2012.
Tekst og foto: Birgitte Bang Bregnedal

Skagen byder på vandrende sandmasser, brydningen mellem to farvande på grenen, forblæste klitlandskaber, Danmarks største fiskerihavn, Skagensmalerier, Skagenhuse og turister, der nyder det hele året rundt, men mest om sommeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.